zľavu na všetko získate nákupom nad: €200-5%, 500-10%, 1000-50%, 3000-20%

NEPREHLIADNITE

Kombinované filtre

Cena:
Výrobca
Zobrazujem 1-4 z 4
 • obvykle SKLADOM v predajni PP
Filtre 3M 6035 P3 2KS/BALENIE proti plynom a parám
12,60 €
10,50 € bez DPH
12,60 €
10,50 € bez DPH
SKLADOM v predajni - u Vás do 3-7 dní
bal
 • obvykle SKLADOM v predajni PP
Kombinované filtre 3M 6099 A2B2E2K2HgP3 R +,2ks/BAL proti plynom a parám + vírus
48,00 €
40,00 € bez DPH
48,00 €
40,00 € bez DPH
SKLADOM v predajni - u Vás do 1-3 dní
par
  Kombinované filtre 3M 6098 AXP3 2ks/BAL proti plynom a parám + vírus
  48,00 €
  40,00 € bez DPH
  48,00 €
  40,00 € bez DPH
  Skladom u dodávateľa - u Vás do 3-10 dní
  par
   Kombinované filtre 3M 6096 HgP3 2ks/BAL proti ortuti + vírus
   54,00 €
   45,00 € bez DPH
   54,00 €
   45,00 € bez DPH
   Skladom u dodávateľa - u Vás do 3-10 dní
   par
   Produktov na stránku 244872

   NAJLEPŠIA VOĽBA PRE OCHRANU DÝCHACÍCH CIEST

   Pre správnu kombináciu filtrov sa prosím riadte tabuľkou:

   Filtre proti prachovým časticiam 3M série 200

   Nízka hmotnosť, malý odpor voči dýchaniu

   Filter

   Typ

   Filter

   Trieda

   Ochrana proti

   Maximálna koncentrácia pre polomasky 6000/7000/7500

   Maximálna koncentrácia pre celotvárové masky 6000/7000

   3M 2125

   P2

   Jemné častice

   10 x NKP-P

   16x NKP-P

   3M 2128

   P2

   Jemné častice, ozón do 10xNPK, kyslé plyny pod NPK, organické výpary pod NKP-P, aktivne uhlie

   10 x NKP-P

   16 x NKP-P

   3M 2135

   P3

   Jemné častice

   50 x NKP-P

   200 x NKP-P

   3M2138

   P3

   Jemné častice, ozón do 10xNPK, kyslé plyny pod NPK, organické výpary pod NKP-P, aktivne uhlie

   50 x NKP-P

   200 x NKP-P

   Filtre proti prachovým časticiam 3M série 5000

   Nízka hmotnosť, malý odpor voči dýchaniu, tvar filtrov rozšírujúci sa smerom dozadu zlepšuje vyváženie a neobmedzuje zorné pole

   Filter

   Typ

   Filter

   Trieda

   Maximálna koncentrácia pre polomasky 6000/7000/7500

   Maximálna koncentrácia pre celotvárové masky 6000/7000

   3M 5911

   P1

   4 x NKP-P

   5 x NKP-P

   3M 5923

   P2

   12 x NKP-P

   16 x NKP-P

   3M 5935

   P3

   50 x NKP-P

   200 x NKP-P

   Filtre proti výparom 3M série 6000
   Nízka hmotnosť, malý odpor voči dýchaniu, tvar filtrov rozšírujúci sa smerom dozadu zlepšuje vyváženie a neobmedzuje zorné pole, bajonetový upevňovací systém zabezpečuje presné a bezpečné uchytenie.

   Filter trieda

   Filter Trieda

   Ochrana proti

   3M 6035

   P3

   Častice, aerosóly, dym z ohňa, častice do 50 x NPHV s polomaskami a do 200 x NPHV s celotvárovými maskami

   3M 6051

   A1

   Organické výpary (bod varu nad 65°C), používanie bežné lakovanie, rozpúšťadiel (toluén), do 10 x NPK alebo 1000 čnm

   3M 6054

   K1

   Amoniak a deriváty, do 10 x NPK alebo 1000 čnm

   3M 6055

   A2

   Organické výpary (bod varu nad 65°C), bežné lakovanie, používanie rozpúšťadiel (toluén), do 10 x NPK alebo 5000 čnm

   3M 6057

   ABE1

   Organické výpary, anorganické a kyslé plyny, používanie chlóru, bielidla, oxidu siričitého, sirovodíka..., do 10 x NPK alebo 1000 čnm

   3M 6059

   ABEK1

   Organické výpary, anorganické a kyslé plyny + amoniak a deriváty, používanie chlóru, bielidla, oxidu siričitého, amoniaku, metylamínu, do 10 x NPK alebo 1000 čnm

   3M 6075

   A1 formaldehyd

   Organické výpary (bod varu nad 65°C) a formaldehyd, používanie rozpúšťadiel (MEK…, do 10 x NPK alebo 1000 čnm

   3M 6096

   HgP3

   Ortuťové výpary a častice, chlór

   3M 6098

   AXp3

   Jednozložkové organické výpary (bod varu pod 65°C) a častice (použitie
   Ien s celotvárovými maskami), používanie acetón, acetaldehyd, dimetyléter, izobután

   3M 6099

   ABEK2P3

   Organické výpary, anorganické a kyslé plyny,
   amoniak a jeho deriváty a častice (len pre použitie s celotvárovými maskami)

    

   Filter Trieda

   Maximálna koncentrácia pre polomasky 6000/7000/7500

   Maximálna koncentrácia pre celotvárové masky 6000/7000

   P1

   4 x NKP-P

   5 x NKP-P

   P2

   12 x NKP-P

   16 x NKP-P

   P3

   50 x NKP-P

   200 x NKP-P

    

   Trieda filtra proti plynom a výparom

   Maximálna koncentrácia pre polomasky 6000/7000/7500

   Maximálna koncentrácia pre celotvárové masky 6000/7000

   1

   1000 čnm (0,1% obj.), alebo 10xNPK podľa toho, ktorá hodnota je nižšia

   1000 čnm (0,1% obj.), alebo 200xNPK podľa toho, ktorá hodnota je nižšia

   2

   5000 čnm (0,1% obj.), alebo 10xNPK podľa toho, ktorá hodnota je nižšia

   5000 čnm (0,1% obj.), alebo200xNPK podľa toho, ktorá hodnota je nižšia

   FILTRE proti plynom a výparom

   Typy filtrov

   • Typ A pre použitie proti organickým plynom a parám organických látok

   s bodom varu nad 65°C.

   • Typ AX pre použitie proti organickým plynom a parám organických látok

   s bodom varu pod 65°C. (iba na jedno použitie)

   • Typ B pre použitie proti anorganickým plynom a parám(okrem oxidu uhoľnatého)

   • Typ E pre použitie proti oxidu siričitému a ostatným kyslým plynom a parám

   • Typ K pre použitie proti amoniaku a organickým amínom

   Špeciálne filtre

   • typ NO použitie proti oxidom dusíka, napr. NO, NO2, NOx

   • typ Hg použitie proti ortuti ( majú max. životnosť používania 50 hodín)

   • typ CO použitie proti oxidu uhoľnatému

   • typ Reaktor použitie proti rádioaktívnemu methyljodidu 129, 131

   Triedy filtrov

   Protiplynové filtre A, B, E a K sa podľa sorpčnejí kapacity rozdeľujú do týchto tried

   • trieda 1/ filtre s malou sorpčnou kapacitou, do 10x NPK polomaska, do 200x NPK celotvárová maska, koncentrácia škodlivin do 0,1% obj.

   • trieda 2/ filtre so strednou sorpčnou kapacitou do 10x NPK polomaska, do 200x NPK celotvárová maska, koncentrácia škodlivin do 0,5% obj.

   • trieda 3/ filtre s veľkou sorpčnou kapacitou, koncentrácia škodlivin do 1,0% obj.

    


   Filtre proti pevným časticiam

    

   • trieda P1/ chrání proti pevným časticiam do 4x NPK (polomaska, celotvárová maska) , hrubé častice ~10?m, účinnosť 78%

   • trieda P2/ chrání proti pevným časticiam aj aerosolom do 10x NPK (polomaska), do 16x NPK (celotvárová maska), stredné častice ~5?m, účinnosť 92%

   • trieda P3/ chrání proti pevným a kvapalným aerosolom, baktériam, vírusom do 50x NPK (polomaska), do 200x NPK (celotvárová maska), jemné častice ~1?m, účinnosť 98%

   P1- Nízka eliminačná kapacita

   Chráni pred: inertnými časticami a aersólmi, napr. tehlový, omietkový prach, peľ, zvieracia srsť

   Nechráni pred: Kvapky aerosólu,karcinogénne a rádioaktívne častice, mikroorganizmy ( vírusy, baktérie, plesne a ich výtrusy)

   P2 - Stredná eliminačná kapacita

   Chráni pred: Karcinogénne zlúčeniny a riziká triedy II., biologické zlúčeniny, škodlivým časticiam a aerósolom, napr. železné, drevené, sklenené vlákna, pesticidy rozpustné vo vode, obilný prach, plieseň, huby, výfukové plyny

   Nechráni pred: Rádioaktívne zlúčeniny, vírusy a enzýmy.

   P3 - Vysoká eliminačná kapacita

   Chráni pred: rizikami triedy III., biologické zlúčeniny, jedovatým, škodlivým časticiam a aerósolom, napr. farby, baktérie-TBC, nerezová oceľ, azbest, triedenie odpadu

    


   Skratky

    

    

   NPK -najvyššia prípustná koncentrácia látok v ovzduší

   NPF - Nominal Protection Factor) Nominálny ochranný faktor, ochranného prostriedku vyjadruje teoretickú úroveň ochrany na základe parametrov nameraných v laboratóriu.

   APF - Assigned Protection Factor)Priradený ochranný faktor, ako ho špecifikuje predpis BS4275, vyjadruje úroveň ochrany dýchania, ktorú môže na pracovisku reálne dosiahnuť 95% primerane vyškolených užívateľov pod správnym dohľadom. Pri výbere ochranného prostriedku na ochranu dýchania by sa malo vychádzať z údaju APF.

   CE - vytlačené na výrobku / obale informuje subjekty na trhu, že daný výrobok spĺňa najdôležitešie požiadavky európskych smerníc platných pre osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Značenie je možné považovat za "pas", ktorý umožňuje predávať výrobky v Európskej Únii. Značeni CE nie je značkou kvality a nehovorí nič o prevádzkových vlastnostiach výrobku.

   OEL - najvyšší prípustný expozičný limit

    


   Často kladené otázky(prevzaté zwww.solutions.3m.com)

    

   Ako dlho vydrží jednorázová filtračná polomaska?

   Jednorázové filtračné polomasky testované podľa normy EN149:2001 sú schválené na použitie počas jednej smeny. Doba ich účinnosti bude závisieť od celého radu faktorov, konkrétne od:

   • koncentrácie znečišťujúcej látky

   • frekvencii dýchania

   • teplote

   • vlhkosti

   • hygienických činiteľoch

   Tieto faktory pôsobia na rôznych pracoviskách rôzne. Napríklad: robotník pracujúci vo veľmi horúcom a prašnom prostredí sa môže rozhodnúť vymeniť filtračnú polomasku už na poludnie a nepoužívať tú istú celý deň.

   Ako dlho mi vydrží filter voči plynom / výparom?

   Životnosť filtra sa môže líšiť podľa uskutočňovanej práce; ovplyvňujú ju najrôznejšie faktory, vrátane doby expozície a umiestnenia pracoviska. Pokiaľ sa príslušný rizikový faktor sám dobre signalizuje, napr. pachom alebo chuťou už pri nižších úrovniach ako je OEL (najvyšší prípustný expozičný limit), môže sa filter používať pokiaľ sa rizikový faktor neprejaví, ale nemali by ste sa na to vždy spoliehať.

   Aký ochranný prostriedok na ochranu dýchania by som mal použiť na ochranu voči výfukovým plynom z auta?

   Na túto otázku nie je jednoduchá odpověď, pretože výfukové plyny za bežných okolností obsahujú zmes oxidov uhlíka s dusíkom, ktorú filtre nedokážu zachytiť.

   Jediný spôsob ochrany voči týmto škodlivým látkám vo výfukových plynoch je jednotka s prívodom vzduchu alebo nezávislý dýchací prístroj (SCBA). Toto riešenie je často nepraktické - preto je potrebné zvoliť riešenie kompromisné. Jednou z možností je polomaska 3M s filtrami 3M™ 2128. Uvedené filtre zachytia jemné častice a poskytnú úľavu od obťažujúcich úrovní kyslých plynov a organických výparov vo výfukových plynoch.

   Aký ochranný prostriedok na ochranu dýchania budem potrebovať pri maliarskych prácach?

   Pretože bežne sa používa celý rad rôznych druhov náterových hmôt, je veľmi obtiažne doporučiť jediný výrobok na všetky.

   Hlavný problém predstavujú výpary z organických rozpúšťadiel a častice prítomné vo forme farebných pigmentov a rozprášených kvapôčiek. Nanášanie farby štetcom alebo valčekom predstavuje vo väčšine prípadov menšie nebezpečenstvo, pretože pri ich použití sa do vzduchu dostane menej pigmentu či výparov. Pre skupiny bežne používaných náterových hmôt doporučujeme zvoliť niektorý z týchto filtrov:

   • pre striekanie práškovej farby - časticové filtre alebo jednotky s prívodom vzduchu, podľa koncentrácie znečisťujúcej látkypre náterové hmoty riedené vodou - časticové filtre často v spojení s ochranou voči obťažujúcim úrovniam organických výparov sú vhodné pri nízkej koncentrácii rozpúšťadiel.pre náterové hmoty riedené rozpúšťadlami s ľahkou detekciou - filtre voči organickým výparom a časticiam.pre náterové hmoty na báze dvojzložkových izokyanátov - minimálne použite jednotku s prívodom vzduchu s priezorom.

   Novinky z nášho blogu

   Turistika v pracovných topánkach. Prečo nie.
   Turistika v pracovných topánkach. Prečo nie.
   Chystáte sa do hôr, no nemáte potrebné vybavenie? Základom je nepremokavé oblečenie a pevná obuv. Vedeli ste, že ju nenájdete len v športových a outdo... čítať celé
   Hľadáte tenisky? Ušetrite voľbou kvality.
   Hľadáte tenisky? Ušetrite voľbou kvality.
   Ak ste sa rozhodli, že teraz je správny čas začať s pravidelným športovaním, prvé, čo urobíte, bude asi nákup športového oblečenia a obuvi. Na výbere ... čítať celé
   Čo si obuť do práce… Vyberajte si múdro.
   Čo si obuť do práce… Vyberajte si múdro.
   Viete, aká pracovná obuv je dobrá na stavbu a aká do logistických skladov a priemyselných prevádzok? Nie, nie je to tá, ktorá sa už na nič iné nehodí.... čítať celé
   Dáma v montérkach môže byť ikonou svojej profesie
   Dáma v montérkach môže byť ikonou svojej profesie
   Pracovné nohavice nie sú výsostne mužským kúskom odevu. Aj ženy ich využívajú – pri podnikaní i hobby aktivitách. Mnohým mužom ženy v montérkach dokon... čítať celé

   Predavajúci: PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o., OC VIRMA, JUH III., Suchoňova 3527/4, 05801 Poprad, IČO: 50637819, DIČ: 2120400183, IČ DPH: SK2120400183

   www.pracovneodevykado.sk © 2020, Všetky práva vyhradené.
    
   Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.