DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Európska legislatíva pre pracovné rukavice

pracovné rukavice - Ochrana proti mechanickým rizikám

Ochrana proti mechanickým rizikám
EN388- platí pre posudzovanie fyzikálnej a mechanickej odolnosti proti oderu, prerezaniu, prepichnutiu a roztrhnutiu.
 • a- odolnosť proti oderu (0-4),
 • b- odolnosť proti prerezaniu (0-5),
 • c- odolnosť proti roztrhnutiu (0-4),
 • d- odolnosť proti prepichnutiu (0-4)

pracovne rukavice - Ochrana proti chladu

Ochrana proti chladu
EN511- špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre rukavice určené pre prácu v chladnom prostredí do teploty -50°C. 
 • a- odolnosť proti konvenčnému chladu (0-4),
 • b- odolnosť proti kontaktnému chladu (0-4),
 • c- nepriepustnosť pre vodu (0-1)
Pracovné rukavice - Ochrana proti teplu a ohňu
Ochrana proti teplu a ohňu
EN407- norma ustanovuje skúšobné metódy a všeobecné požiadavky na funkčnosť pri vysokých teplotách a na označenie rukavíc určených k ochrane rúk pred teplom alebo ohňom.
 • a- odolnosť v horľavosti (0-4),
 • b- odolnosť proti kontaktnému teplu (0-4),
 • c-odolnosť proti konvenčnému teplu (0-4),
 • d- odolnosť proti vyžarovanému teplu (0-4),
 • e- odolnosť proti malému roztreku roztaveného kovu (0-4),
 • f- odolnosť proti veľkému roztreku roztaveného kovu (0-4)
Ochrana pre zváračov
EN12477 Požiadavky a skúšobné metódy pre rukavice používané pri ručnom zváraní kovov, rezaní a podobných pracovných postupoch. Zváračské rukavice sa delia do dvoch skupín: rukavice typu B sú určené pre prácu, kde je potrebné zachovať veľkú citlivosť, rukavice typu A pre ostatné zváračské postupy
Ochrana proti nebezpečenstvám mikroorganizmov a chemickým rizikám
EN374-1 Norma o ochranných rukaviciach, ktoré chránia pred chemickými rizikami a mikroorganizmami uvádza požadované výkonnostné požiadavky týkajúce sa rukavíc určených na ochranu používateľov pred chemickými látkami a/alebo mikroorganizmami a definuje pojmy, ktoré sa dajú používať. 
Prienik (testované podľa normy EN374-3) chemickej látky a/alebo mikroorganizmu na nemokulárnej úrovni-cez póry,švy, malé otvory a iné chyby materiálu ochranných rukavíc. 
Prienik molekúl (testované podľa normy EN374-2) proces, ktorým chemická látka preniká cez materiál ochranných rukavíc na molekulárnej úrovni. Rukavice sa považujú za odolné proti chemickým látkam, ak majú výkonnostný index pri prieniku molekúl minimálne 2 pre 3 skúšané látky z nasledujúcich chemických látok: A- Metanol, B- Acetón, C- Acetonitril, D- Dichlorometán, E- Disulfi duhlíka, F- Toluén, G- Dietylamín, H- Tetrahydrofuran, I- Etylacetát, J- n-Heptan, K- Kaustická sóda 40%, L- Kyselina sírová 96% 

Vysvetlenie piktogramov:
rukavice proti mikroorganizmomrukavice proti mikroorganizmom (baktérie, huby)
rukavice so slabou ochranou proti chemickým látkamrukavice odolné v prípade vyšplechnutia slabo koncentrovaných chemických látok , rukavice so slabou ochranou proti chemickým látkam (zriedkavý kontakt)
rukavice odolné proti chemickým látkamrukavice odolné proti chemickým látkam (priamy a dlhodobý kontakt)

 

Predavajúci: PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o., OC VIRMA, JUH III., Suchoňova 3527/4, 05801 Poprad, IČO: 50637819, DIČ: 2120400183, IČ DPH: SK2120400183

www.pracovneodevykado.sk © 2020, Všetky práva vyhradené.
 
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.